NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) refunduje część kosztów zakupu ortez dla pacjentów. Wysokość refundacji zależy od rodzaju ortezy oraz związanych z nimi przepisów. Aby uzyskać zwrot kosztów, pacjent musi posiadać odpowiednie skierowanie od lekarza oraz złożyć wniosek do NFZ. Warto pamiętać, że refundacja może być ograniczona do określonej kwoty lub procentu kosztów zakupu. Szczegółowe informacje na temat refundacji ortez można uzyskać w placówkach NFZ lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Jakie są zasady refundacji NFZ za ortezę?

Ile refunduje NFZ za ortezę?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób korzysta z różnego rodzaju ortez, które pomagają w leczeniu i rehabilitacji. Jednak nie wszyscy wiedzą, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) może częściowo zrefundować koszty zakupu takiego urządzenia. Warto zatem poznać zasady refundacji NFZ za ortezę.

NFZ refunduje koszty zakupu ortezy w przypadku, gdy jest ona niezbędna do leczenia lub rehabilitacji pacjenta. Jednak nie wszystkie ortezy są objęte refundacją. Aby uzyskać zwrot kosztów, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Po pierwsze, orteza musi być przepisana przez lekarza. To oznacza, że pacjent musi posiadać skierowanie na zakup ortezy, które zostało wystawione przez lekarza specjalistę. W skierowaniu powinny być zawarte informacje dotyczące rodzaju ortezy oraz jej przeznaczenia.

Po drugie, orteza musi być objęta wykazem refundacyjnym NFZ. Wykaz ten zawiera listę ortez, które są refundowane przez fundusz. Warto zaznaczyć, że wykaz ten jest regularnie aktualizowany, dlatego warto sprawdzić, czy dana orteza znajduje się na liście przed jej zakupem.

Po trzecie, pacjent musi udać się do odpowiedniego punktu sprzedaży ortez, który posiada umowę z NFZ. Tylko w takim przypadku będzie możliwe uzyskanie refundacji. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie punkty sprzedaży ortez mają podpisaną umowę z NFZ, dlatego warto upewnić się przed zakupem.

Po czwarte, pacjent musi uiścić odpowiednią opłatę własną. NFZ refunduje tylko część kosztów zakupu ortezy, a resztę musi pokryć pacjent. Wysokość opłaty własnej zależy od rodzaju ortezy oraz jej ceny. Warto zaznaczyć, że niektóre grupy pacjentów, takie jak dzieci, osoby niepełnosprawne lub o niskich dochodach, mogą być zwolnione z opłaty własnej.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, pacjent może złożyć wniosek o refundację kosztów zakupu ortezy. Wniosek ten należy złożyć w oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania pacjenta. Wraz z wnioskiem należy przedstawić skierowanie na zakup ortezy oraz dowód zakupu.

Warto zaznaczyć, że procedura refundacji może potrwać pewien czas. Po złożeniu wniosku, NFZ przeprowadza jego analizę i podejmuje decyzję dotyczącą refundacji. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, pacjent otrzyma zwrot części kosztów zakupu ortezy na swoje konto bankowe.

Podsumowując, NFZ może zrefundować część kosztów zakupu ortezy, jeśli spełnione zostaną określone warunki. Warto pamiętać o konieczności posiadania skierowania od lekarza, sprawdzeniu, czy dana orteza jest objęta wykazem refundacyjnym NFZ, zakupie w punkcie sprzedaży z umową z NFZ, uiścieniu opłaty własnej oraz złożeniu wniosku o refundację. Dzięki temu pacjenci mogą skorzystać z pomocy finansowej NFZ i uzyskać potrzebną ortezę.

Pytania i odpowiedzi

Ile refunduje NFZ za ortezę?
NFZ refunduje koszty zakupu ortez w wysokości do 80% ceny, jednak maksymalna kwota refundacji zależy od rodzaju ortezy i jest określana przez NFZ.

Konkluzja

NFZ refunduje koszty zakupu ortez w wysokości 70% ceny detalicznej.

Wezwanie do działania: Sprawdź, ile refunduje NFZ za ortezę i skorzystaj z tej możliwości! Zapoznaj się z informacjami na stronie https://prozdrowotnie.pl/ i dowiedz się więcej na ten temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here