Bezpieczne przechowywanie chemikaliów

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie składowane są chemikalia, jest zadaniem wymagającym odpowiedniej organizacji oraz przeszkolenia załogi. Dowiedz się, o co dokładnie musisz zadbać, aby zredukować ekspozycję swoich pracowników na zagrożenia oraz zmniejszyć zagrożenia płynące ze składowania i wykorzystanie środków chemicznych w zakładzie pracy czy magazynie.

Bezpieczeństwo przy chemikaliach – szkolenia to podstawa

Niezależnie od tego, jak wiele uwagi poświęcisz zabezpieczeniom i odpowiedniej konstrukcji magazynu, nie będziesz w stanie całkowicie odizolować jego zawartości od tzw. czynnika ludzkiego, czyli zagrożeń płynących z błędów ludzkich, zaniedbań czy niedociągnięć. Dlatego, jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy byli bezpieczni, a składowane materiały nie wywołały niekontrolowanej reakcji chemicznej czy pożaru, to musisz zapewnić wszystkim pracującym w pobliżu odpowiednie szkolenia. W ich trakcie powinni oni zapoznać się z właściwościami (fizycznymi i chemicznymi) składowanych chemikaliów, nauczyć się stosować dostępne środki ochrony indywidualnej, poznać zagrożenia czyhające ze strony nieodpowiedniego obchodzenia się z tymi substancjami i poznać procedury w razie wypadku czy pożaru.

Jasne i klarowne procedury

W zakładzie, w którym przechowywane są materiały chemiczne (niezależnie od jego wielkości), powinny być opracowane klarowne i szczegółowe instrukcje dotyczące każdej z czynności podejmowanych w związku z ich obsługą. Składowanie, transport, wyładunek czy załadunek substancji chemicznych powinien być dokładnie opisany, z uwzględnieniem poziomów zagrożenia i stosowanych środków ostrożności. Z tak opracowanymi procedurami pracownicy powinni zaznajamiać się podczas szkoleń BHP.

Stosowanie odpowiednich technik składowania

Na bezpieczeństwo przechowywanych środków chemicznych, środowiska naturalnego i osób przebywających w pobliżu niemałe znaczenie mają elementy wchodzące w skład infrastruktury potrzebnej do ich składowania oraz sam układ budynku. Magazyn z wydzielonymi strefami, według przechowywanych chemikaliów, regały chemiczne i inne rozwiązania utrudniające dostęp osobom nieupoważnionym oraz ograniczające skutki ewentualnych wypadków czy pożarów. Chociaż wykorzystanie wszystkich rozwiązań podnoszący poziom bezpieczeństwa w firmie może okazać się nieco kosztowne, to zdecydowanie jest to inwestycja, na którą warto się zdobyć – bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników, a także unikanie wypadków i zdarzeń niepożądanych jest warte poniesionych wydatków!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here