Od jakiego wieku edukacja przedszkolna jest obowiązkowa

Niektóre dzieci uczęszczają do przedszkola już w wieku 2,5 lat, inne zaś idą do niego dopiero po ukończeniu 6. roku życia. Choć o zaletach edukacji przedszkolnej mówi się naprawdę wiele, to w pewnym momencie staje się ona obowiązkowa bez względu na to, jakie stosunek do niej mają rodzice dziecka. Od jakiego wieku przedszkole jest obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?

Sześciolatek w przedszkolu

Przepisy w obecnym brzmieniu nakazują odbyć roczne przygotowanie przedszkolne dzieciom, które ukończyły 6. rok życia. Oznacza to, że w przedszkolu pozostają one do ukończenia 7. roku życia – wtedy też zaczyna się ich przygoda ze szkołą. Od tej reguły istnieje jednak pewien wyjątek, a dotyczy on dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wtedy też obowiązek przedszkolny może zostać odroczony, ale jedynie do momentu ukończenia przez dziecko 9. roku życia. Przygotowanie przedszkolne jest dzieciom niezwykle potrzebne. Dzięki niemu lepiej odnajdują się wśród rówieśników, uczą się pracować w grupie, a także nabywają pewną, elementarną wiedzę, która bardzo przyda im się w szkole. Rodzice mogą wziąć obowiązek przygotowania przedszkolnego na swoje barki w ramach edukacji domowej, jednak wymaga to uzyskania specjalnych zezwoleń. Co istotne, dziecko może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w placówce zarówno prywatnej, jak i publicznej. Wybór należy tutaj do rodziców.

Co z młodszymi dziećmi?

Obecnie przedszkola mają obowiązek przyjmować jedynie dzieci sześcioletnie, jednak nie oznacza to, że młodsze dzieci nie mogą korzystać z dobrodziejstw edukacji przedszkolnej. Wręcz przeciwnie – mają do tego prawo po ukończeniu 3. roku życia. W niektórych gminach do przedszkola przyjmowane są nawet 2,5-latki, choć przedszkola nie mają obowiązku zapewnić opieki tak małym dzieciom. Możliwość zapisania do przedszkola młodszego dziecka nie oznacza, że dostanie się ono do oddziału, który wybrali dla niego rodzice. Każda gmina wyznacza zasady przyjęć do przedszkoli.

Dzieci mają większe szanse dostać się do wybranej placówki, jeśli oboje rodziców pracuje lub dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej. Niestety, w przypadku bardziej obleganych przedszkoli zapisanie do nich dziecka może być stosunkowo trudne. Mowa tutaj o przedszkolach państwowych, gdyż w przedszkolach prywatnych panują nieco inne reguły przyjęć, które wyznacza właściciel.

Obowiązek a chęci

Niektórzy rodzice nieco bagatelizują przygotowanie przedszkolne swoich dzieci. Warto przy tym pamiętać, że to na nich spoczywa obowiązek zapisania dziecka do placówki oraz dopilnowania, czy regularnie uczęszcza na zajęcia. Przedszkole jest niejako wstępem do edukacji szkolnej, dlatego nie należy traktować go w sposób lekceważący. Poza tym, że przebywanie w przedszkolu z pewnością pomoże odnaleźć się dziecku w szkole, to dodatkowo nauczy je poważnie traktować swoje obowiązki. Oczywiście w przypadku, gdy dziecko choruje lub z innych powodów nie może czasowo uczęszczać do placówki, ma prawo pozostać w domu. O sprawie powinien być jednak poinformowany dyrektor przedszkola.

Więcej informacji:

Sprawdź przedszkole Praga Północ jeżeli szukasz ciekawej oferty edukacyjnej – dowiedz się więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here