Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Wiele osób zastanawia się, jak to tak naprawdę jest z tym wypowiedzeniem umowy o pracę, zarówno ze strony pracodawcy jak i samego pracownika. Bo jak każdy z pewnością wie, rozwiązanie umowy o pracę wiąże się z okresem wypowiedzenia, czyli czasem, który musi upłynąć, aby umowa o pracę rozwiązała się. I nie ma tu znaczenia, czy umowa była zawarta na czas próbny, określony, czy też na czas nieokreślony. W obu przypadkach należy zachować odpowiedni okres wypowiedzenia. Jednym odstępstwem jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – bowiem w takiej sytuacji nie obowiązuje okres wypowiedzenia.
Jednak pozostaje pytanie, jak liczyć okres wypowiedzenia i od czego on zależy?
Regulacje w tej sprawie znajdziemy oczywiście w Kodeksie Pracy.
To właśnie w Kodeksie Pracy mamy wyszczególnione przypadki, od których to zależy długość naszego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (również umowy na zastępstwo), jest przede wszystkim uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i zgodnie z art. 36 kodeksu pracy, wynosi odpowiednio:
– dwa tygodnie – w sytuacji gdy pracownik był zatrudniony w danej firmie krócej niż sześć miesięcy,
– miesiąc – tylko wtedy gdy pracownik był zatrudniony w danej firmie co najmniej sześć miesięcy,
– trzy miesiące – ten okres obowiązuje gdy okres zatrudnienia pracownika w danej firmie to co najmniej 3 lata.

Natomiast okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny, wynosi zgodnie z art. 34 kodeksu pracy:
– trzy dni robocze – gdy umowa została zawarta na mniej niż dwa tygodnie,
– tydzień – gdy umowa była zawarta na dwa tygodnie lub więcej,
– dwa tygodnie – w przypadku gdy umowa została zawarta na trzy miesiące.

Zatem jak można zauważyć, okres wypowiedzenia można liczyć w tygodniach lub w miesiącach, lub też w dniach.

A więc jak liczyć okres wypowiedzenia w tygodniach?
Okres wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia umowy. Dlatego też, licząc okres wypowiedzenia w tygodniach, ostatnim jego dniem jest sobota. Podsumowując okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, zawsze zaczyna się w niedzielę, a kończy w sobotę.Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc jest liczony jako 7 dni kalendarzowych.

Zatem jak liczyć okres wypowiedzenia w miesiącach?
Początkiem wypowiedzenia, w tym przypadku, jest pierwszy dzień kalendarzowy, miesiąca następującego po miesiącu, w którym to zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Natomiast okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca. Warto zauważyć, iż okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące (a więc nie ma tu znaczenia czy miesiąc ma 31,30 czy też 28 dni).

Natomiast jak liczyć okres wypowiedzenia w dniach?
Taki okres wywiedzenia występuje, tak jak zostało to wspomniane, tylko w przypadku umów na okres próbny. W przypadku takiej umowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono wypowiedzenie umowy i kończy się oczywiście po upływie trzech dni roboczych.

Co ważne omówione zasady ustalania długości okresu wypowiedzenia, jak i ustalenia momentu rozpoczęcia i zakończenia okresu wypowiedzenia, dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników. A więc nie ma tu znaczenia czy wypowiedzenie jest składane przez pracodawcę czy też przez pracownika. Bowiem w obu przypadkach stosuje się te same zasady.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here