Jak sformatować dysk?

Powszechnie formatowanie uznaje się za oczyszczanie dysku z zawartych w nim danych. W rzeczywistości jednak sektory, które zawiera dysk, nie są czyszczone bądź usuwane. Formatowanie oznacza je tylko, jako gotowe do kolejnego zapisu danych. Jeśli skorzystamy więc z przeznaczonego oprogramowania do odzyskania danych, to nawet po sformatowaniu dysku, możliwe będzie ponowne odtworzenie danych. Jak sformatować dysk?

Z poziomu systemu
W przypadku chęci szybkiego sformatowania dysku i oczyszczenia go z danych, można to zrobić z poziomu systemu. Wystarczy uruchomić ikonę Komputera zawartą w Menu Start. Następnie pojawi się okno zawierające zawarte partycje dysków naszego komputera oraz wszelkie napędy. Kolejnym krokiem będzie wybranie ikony dysku, który powinien zostać sformatowany. Należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Formatuj. Następnie powinniśmy zatwierdzić podjętą decyzję, upewniając się przedtem czy wybrany system plików to NTFS. Po wszystkim należy poczekać. Czas oczekiwania na sformatowanie zależy od rozmiaru i szybkości dysku, więc może on wynosić nawet kilkanaście minut. Warto jednak pamiętać, że sformatowanie partycji, na której zainstalowany jest system, nie będzie możliwe przy wykorzystaniu tej metody.

Przy wykorzystaniu kreatora instalacji Windows
By poprawnie sformatować dysk, na którym zainstalowany jest system Windows, należy w pierwszej kolejności przenieść z niego te dane, które chcemy zachować. Jeśli tego nie zrobimy, ich odzyskanie sprawi nam niemały kłopot. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie nośnika instalacyjnego z Windowsem. Może być nim płyta z obrazem, bądź bootowalny pendrive. By system mógł zostać zainstalowany, wymagane będzie potwierdzenie jego tożsamości. Jest nim numer rejestracyjny przypisany do danej wersji systemu. W przypadku, gdy zakupiony komputer posiadał system Windows, w okolicach obudowy komputera bądź laptopa znajduje się naklejka z kodem. Gdyby kod na naklejce okazał się nieczytelny, można skontaktować się z konsultantem ds. pomocy technicznej Microsoftu. W kolejnym kroku należy uruchomić BIOS. W tym celu uruchamia się ponownie komputer, a następnie należy kliknąć klawisz, który umożliwia dostęp do BIOS-u. Tym klawiszem zazwyczaj jest F1, F2, F10, ESC bądź DEL. Zależy to jednak od posiadanego komputera. Przeważnie klawisz ten wyświetla się w momencie rozruchu komputera. Kolejnym krokiem będzie odszukanie opcji boot, czyli tej, która odpowiada za rozruch komputera. Następnie należy ustawić jej pierwszą pozycję na CD-ROM Drive, jeśli korzystamy z płyty z Windowsem. W przeciwnym przypadku ustawiamy Removable Devices. Po wszystkim należy włożyć płytę do napędu CD, bądź USB do jednego z dostępnych gniazd. Jeśli wszystko zostało prawidłowo ustawione, komputer uruchomi okno instalatora systemu. Wówczas należy wybrać format daty i języka, zaakceptować warunki licencyjne oraz nacisnąć na instalację zaawansowaną. Wyświetlone zostanie okno z poszczególnymi partycjami dysku. Należy wybrać te z nich, które chcemy sformatować. Następnie naciskamy przycisk, który potwierdza podjętą decyzję. Jeśli instalujemy system, zaleca się wykonać usunięcie wszystkich z partycji. W przypadku wyboru systemu plików powinniśmy wybrać NTFS. Ta metoda pozwoli nam również na sformatowanie partycji, na której zawarty jest system.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here